अध्यात्मिक

अध्यात्मिक

शनि देव मंत्र | Shani Dev Mantra

।। शनि देव मंत्र ।। ॐ निलांजनं समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम ।। छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम ।। ।। शनि पिडाहर स्तोत्रं ।। सुर्यपूत्रो दिर्घदेहो विशालक्ष: शिवप्रिय: । दिर्घचार: प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि: ।। ।। शनि गायत्री मंत्र ।। सुर्यपूत्रो दिर्घदेहो विशालक्ष: शिवप्रिय: । दिर्घचार: प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि: ।। ।। शनि बीज मंत्र ।। ॐ प्रां प्रिं प्रौ स: शनैश्वराय नमः ।। ।। ॐ शनैश्वराय नमः ।।

अध्यात्मिक

श्री गणेश मंत्र | Shree Ganesh Mantra

  वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ : ।निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा ।।     ॐ गं गणपतये नमः । ॐ गं गणपतये नमः ।।ॐ गं गणपतये नमः । ॐ, ॐ, ॐ ।।     ॐ गं गणपतये नमो नमः । श्री सिद्धिविनायक नमो नमः ।।अष्टविनायक नमो नमः । गणपति बाप्पा मोरया ।। ॐ…

अध्यात्मिक

श्री हनुमान चालीसा | Shree Hanuman Chalisa

।। दोहा ।। श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुद्धि बिद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार ।।  ।। चौपाई ।। जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । जय कपीस तिहुं लोक उजागर ।। रामदूत अतुलित बल धामा…